axis
Odběr biologického materiálu a služby
 


Služby které nabízíme


Zajišťujeme bezplatně svoz biologického materiálu v okrese Hradec Králové.
Provádíme odběry biologického materiálu ve vlastní odběrové ambulanci. Bezplatně dodáváme lékařům odběrový materiál včetně žádanek na vyšetření prováděná v naší laboratoři.

krevní zkumavky

Provádíme základní a některé speciální analýzy vzorků biologických materiálů v oblasti biochemie a hematologie.
Zprostředkujeme analýzu i těch vyšetření, která v naší laboratoři neprovádíme, ve Fakultní nemocnici HK.
Zpracováváme klinický materiál pro různá oddělení polikliniky, pro externí lékaře a zdravotnická zařízení, i pro veterinární účely.
Pro pacienty samoplátce poskytujeme vyšetření i bez doporučení lékaře dle platného ceníku.
Výsledky jsou k dispozici v den příjmu nebo odběru biologického materiálu. Jsou vydávány v tištěné podobě i v elektronické formě a sdělovány telefonicky, faxem případně e-mailem. Na požádání si mohou pacienti vyzvednout výsledky přímo v laboratoři.
Při interpretaci výsledků poskytujeme konzultační služby.

 


Nově nabízíme konzultace i pro pacienty prostřednictvím e-mailové adresy info@axis-cz.cz .
Pro lékaře, sestry a laborantky/ty organizujeme školení a semináře se zdravotnickou tématikou.